AOW en AOW-bedragen

Het AOW-bedrag is de pensioenuitkering van de staat. De AOW, wat staat voor Algemene Ouderdomswet, wordt ook wel de eerste pijler van het pensioengebouw genoemd. U heeft er recht op als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en vanaf uw 15e in Nederland heeft gewoond. Of u gewerkt heeft of niet speelt geen rol.

AOW-bedragen-voor-alleenstaanden-en-gehuwdenWoont u tussen uw 15e en de AOW-leeftijd vijftig jaar in Nederland, dan krijgt u het volledige AOW-bedrag. Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, wordt de AOW gekort met 2 procent. Deze korting wordt het AOW-gat genoemd. U kunt het AOW-gat vrijwillig bijverzekeren of privé repareren, bijvoorbeeld door extra pensioen te sparen bij een bank of verzekeraar. Daarnaast kan er ook een AOW-gat ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hierdoor kan het gebeuren dat u enkele maanden zonder inkomen zit. Mogelijk komt u in aanmerking voor een overbruggingsuitkering

AOW-bedragen per 1 juli 2020

De AOW-leeftijd is in 2018 gestegen naar 66 jaar en stijgt door naar 67 in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Klik hier als u wilt weten wanneer u AOW krijgt
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht spaar je niet zelf voor de AOW. Het is dus anders dan het pensioen van de werkgever. In een loondienstverband zet je wel elke maand een bedrag voor je pensioen opzij.

AOW is basispensioen

De AOW vormt voor het merendeel van de Nederlanders de basis van de oudedag. De meeste werkenden bouwen daarnaast via hun werkgever ook nog extra pensioen op.

Overzicht: de AOW is niet het enige pensioen

Wat is nou een goed pensioen? Gemiddeld genomen is een goed pensioen 70 procent van het laatstverdiende salaris. Dat is dan AOW plus het werkgeverspensioen.
Hoeveel AOW u ontvangt is onder meer afhankelijk van uw burgerlijke staat. De Sociale Verzekeringsbank, de organisatie die de AOW uitkeert, maakt onderscheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden. Vijfenzestigplussers met een partner jonger dan 65 hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een AOW-toeslag. Hieronder de volledige AOW-bedragen vanaf 1 juli 2020.

Hoeveel AOW krijgt een alleenstaande?

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto* € 1270,67 € 1270,67
Loonheffing € 0 € 246,75
Bijdrage Zvw € 69,25
€ 69,25
Netto € 1201,42 € 954,67

* Het bruto bedrag is inclusief inkomensondersteuning AOW van € 25,63. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 69,19 per maand.

Notabene: Een alleenstaande met minderjarige kinderen onder de 18 krijgt 90 procent van het netto minimumloon. Dit is hoger dan de AOW voor een alleenstaande zonder minderjarige kinderen. Een alleenstaande met meerderjarige kinderen ontvangt de gewone AOW voor alleenstaanden.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)
Bedrag per persoon

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto* € 870,03
€ 870,03
Loonheffing € 0 € 168,92
Bijdrage Zvw € 47,41
€ 47,41
Netto € 822,62
€ 653,70

* Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 49,42 per maand.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen AOW-leeftijd, volledige toeslag)

  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto* € 1714,43
€ 1714,43
Loonheffing € 79,67
€ 332,58
Bijdrage Zvw € 93,43
€ 93,43
Netto € 1541,33
€ 1288,42

 * Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63. In mei wordt de vakantie-uitkering uitbetaald ter hoogte van bruto € 98,84 per maand.

Wanneer krijg ik mijn pensioen- en lijfrente-uitkeringen? 
Hoeveel netto-pensioen hou ik over van mijn bruto-pensioen?

Toelichting

Loonheffing: in de tabellen staan bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander (pensioen)inkomen.

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 5,45% van het bruto AOW-pensioen.

AOW-toeslag voor de jongere partner
Ontvangt u AOW en heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan krijgt u een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet de AOW-toeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Hij/zij krijgt vanaf dat moment immers zelf AOW. De hoogte van de toeslag hangt af van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest en van zijn of haar inkomen. Let op! Vanaf 1 januari 2015 is de AOW-toeslag vervallen voor mensen die op 1 januari 2015 of later de AOW-leeftijd bereikt hebben en een jongere partner hebben met geen of weinig inkomen.

Korting op de toeslag
Heeft uw partner in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan gaat er voor elk jaar 2 procent van de AOW-toeslag af.

Werkende partner
Uw partner heeft een salaris, of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten trekt de SVB gedeeltelijk af van de toeslag. De berekening is als volgt:

De eerste € 252 van het brutomaandsalaris telt niet mee.
Het salaris daarboven trekt de SVB voor tweederde van uw toeslag af.
Verdient uw partner bruto meer dan € 1518,60 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.

Uw partner krijgt een uitkering of pensioen
Uw partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten trekt de SVB volledig van de toeslag af. Ontvangt uw partner bruto meer dan € 844,40 per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.

Gevolg pensioenakkoord: AOW-toeslag gekort
Vanaf 1 augustus 2011 mag de SVB de AOW-toeslag voor de jongere partner met maximaal 10 procent korten. Deze maatregel treft 65-plussers die een gezamenlijk bruto maandinkomen hebben vanaf € 2939,33.  

Toeslag vervalt in 2015
In 2015 is de toeslag helemaal afgeschaft.
Heeft u de AOW-leeftijd bereikt vóór 1 januari 2015? Dan ontvangt u een toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt, ook al is dat na 1 januari 2015.
Bereikt u de AOW-leeftijd op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u geen toeslag meer voor uw jongere partner.

Normaal gesproken worden de AOW-bedragen ieder half jaar geïndexeerd (verhoogd met het inflatiecijfer).

Vrouw en pensioen

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.