Een goed pensioen krijg je zo

Hoe krijg je een goed pensioen? Het begint met nu weten hoeveel pensioen je straks krijgt. Voor een goed werkgeverspensioen werk je 35 tot 40 jaar. Kom je pensioen tekort? Repareer je pensioengaten tijdig. Volg deze 12 stappen en stel je oude dag veilig. 

een goed pensioen: stap 1: weet hoeveel je krijgt1. Weet hoeveel pensioen je krijgt

Het startpunt voor een goed pensioen begint bij de vraag: hoeveel pensioen krijg ik? Van daaruit ga je vervolgens je pensioen beoordelen; is het genoeg om van te leven? Als je erachter bent, weet je ook of je je pensioen moet aanvullen.

De hoogte van je pensioen achterhalen is tegenwoordig een kleine moeite. Gewoon een kwestie van AOW (het staatspensioen) en het aanvullend pensioen van de werkgever bij elkaar optellen. Van jou en je partner. Raadpleeg voor het werkgeverspensioen het Uniform Pensioen Overzicht. Daarop staat wat je op jouw pensioenleeftijd mag verwachten. Vaak staat er ook wat je krijgt als je eerder stopt met werken. Als je een paar jaar vóór jouw AOW-leeftijd stopt, heb je meestal geen goed pensioen. Ook het partnerpensioen (als je bent overleden) vind je op het UPO.
Als je meerdere werkgevers hebt gehad kun je verschillende UPO’s hebben. De bedragen kun je bij elkaar optellen. Let op! Dit zijn bruto bedragen, de belasting moet er dus nog vanaf. Zie ook: Hoeveel netto pensioen krijg ik?

Je kunt ook online je opgebouwde pensioen bekijken, bijvoorbeeld op de sites van de pensioenfondsen of op https://www.checkmijnpensioen.nl/ Het leuke ervan is dat je je pensioenleeftijd kunt variëren. Stop je eerder dan zie je je pensioen afnemen, werk je langer door dan stijgt het juist. Vanaf 65 jaar worden meestal ook de AOW-bedragen in de berekening meegenomen. De AOW is het ouderdomspensioen van de staat dat praktisch elke inwoner van Nederland krijgt. De volledige AOW is voor een gehuwde 65-plusser ongeveer € 8700,- per jaar (een stel krijgt het dubbele). Een alleenstaande ontvangt plusminus € 12.500 per jaar. Ook dit zijn bruto bedragen.

Vanaf 6 januari 2011 is het pensioenregister geopend. Op de website https://www.mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen bekijken hoeveel pensioen en AOW men tegemoet kan zien. Je hebt hiervoor wel je DigiD nodig.

Een handige rekenhulp is de pensioen-schijf-van-vijf Via deze tool krijg je inzicht in je totale pensioeninkomen.

een goed pensioen: stap 2: werk 35 tot 40 jaar2. Werk 35 tot 40 jaar

Neem je deel aan de pensioenregeling van je werkgever dan bouw je ieder jaar pensioen op. Hoe meer dienstjaren, hoe hoger je pensioen. Meestal gebeurt dat op basis van een percentage van je zogenoemde pensioengrondslag. Die is lager dan je salaris. De reden hiervoor is dat je straks ook nog AOW ontvangt. In een goede pensioenregeling bouw je 2 procent of meer per jaar op. Werk je 35 jaar, dan zit je op 70 procent. De AOW komt daar nog bij. Dat moet voldoende zijn voor een goed pensioen.

De meeste werknemers in Nederland hebben een middelloonregeling. Het maximum opbouwpercentage bij zo'n middelloonregeling en bij een pensioenleeftijd van 67 jaar, is met ingang van 1 januari 2015 verlaagd naar 1,875 procent. Veertig dienstjaren leveren dus maximaal 75 procent pensioen op (40 x 1,875%), exclusief AOW.

Stop je een tijdje met werken dan bouw je over die periode geen werkgeverspensioen op. Er ontstaat een pensioengat. Wie eerder stopt met werken, bijvoorbeeld op zijn 62e, mist eveneens een aantal opbouwjaren. Eerder stoppen met werken kan behoorlijk wat schelen in het uiteindelijke pensioen. Eerder met pensioen gaan

een goed pensioen: stap 3: woon 50 jaar in Nederland3. Woon tussen je 15e en je pensioenleeftijd vijftig jaar in Nederland

Voor elk jaar dat je vanaf je 15e in Nederland woont krijg je 2 procent AOW (het staatspensioen). Woon je tussen je 15e en 65e onafgebroken in Nederland dan zit je op 100 procent en krijg je de volledige AOW. Voor elk jaar dat je hier niet woont word je AOW gekort met 2 procent.

een goed pensioen: stap 4: spaar extra via je pensioenregeling4. Spaar extra pensioen via je pensioenregeling

De fiscus staat het onder voorwaarden toe dat je bij het pensioenfonds van je werkgever meer pensioen opbouwt dan standaard. Die voorwaarde is dat je nu feitelijk minder pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan; je hebt dus een pensioentekort. Wie (veel) van baan is veranderd of tussentijds verlof heeft opgenomen komt vrijwel zeker in aanmerking voor extra pensioensparen. Een andere voorwaarde is dat je alleen loon (ook spaarloon en vakantiegeld) mag gebruiken. Extra pensioensparen is fiscaal aantrekkelijk; de inleg gaat van je brutoloon af en is belastingvrij. Hoeveel je mag inleggen is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Je pensioenfonds kan je precies vertellen wat er mogelijk is.

een goed pensioen: stap 5: neem je pensioen mee bij verandering van baan5. Neem je pensioen mee bij verandering van baan

Dit speelt als je in een andere sector gaat werken. Doe je niets, dan blijven je opgebouwde pensioenrechten ‘stilstaan’ bij je oude pensioenfonds. Je krijgt dan tezijnertijd van dat pensioenfonds het tot je vertrek opgebouwde pensioen uitgekeerd. Als het vaker voorkomt kan dit leiden tot versnippering van je pensioen. Meenemen van je pensioen naar je nieuwe werkgever, waardeoverdracht, voorkomt dit. Het kan ook aantrekkelijker zijn dan laten staan wanneer je nieuwe pensioenregeling beter is dan je oude. Bijvoorbeeld doordat het opbouwpercentage hoger is of de franchise lager. De franchise is het bedrag dat van je salaris afgaat voordat de pensioenberekening plaatsvindt. Hoe lager de franchise hoe beter.
Blijf je binnen de sector werkzaam dan blijf je meestal ook deelnemer bij hetzelfde pensioenfonds. Meer informatie over waardeoverdracht

een goed pensioen: stap 6: ga niet scheiden6. Ga niet scheiden!

Een echtscheiding kan je pensioen halveren. Ben je getrouwd en heeft je ex-partner zelf geen pensioen opgebouwd, dan heeft zij/hij het recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Beide partners kunnen in het echtscheidingsconvenant ook aangeven dat ze het pensioen niet willen verevenen. Het pensioen blijft dan volledig bij degene die het heeft opgebouwd.
Vrouw en pensioen: let op de gevaren!
Echtscheiding en de gevolgen voor je pensioen

een goed pensioen: stap 7: leg prive een extra spaarpot aan7. Leg privé een extra spaarpot aan

Ons pensioen wordt van alle kanten bedreigd. Regelingen versoberen, de pensioenuitkeringen staan de komende jaren op de nullijn en wie weet wat er nog over is van de AOW als wij er straks gebruik van willen maken. Daarnaast kan het best dat wij meer belasting moeten gaan betalen als we de AOW-leeftijd hebben bereikt. Nu hoeven 65-plussers geen AOW-premie te betalen waardoor ze netto meer overhouden. Het is de vraag of dat zo blijft. Nu een reservepotje aanleggen voor mogelijke tegenvallers straks kan geen kwaad. Tijdig ermee beginnen heeft het voordeel dat het spaarpotje kan groeien door periodieke inleg en rendement (spaarrente en/of beleggingswinst). Sparen of beleggen valt in box 3. Dat is fiscaal gunstig want de heffing is maar 1,2 procent boven de vrijstelling (€ 30.360,- per persoon in 2019). Beleg je geld wel op een slimme manier

een goed pensioen: stap 8: repareer tijdig pensioengaten8. Repareer tijdig pensioengaten

Reparatie van pensioengaten kost geld (inleg van premie/spaargeld) en tijd (om een goed rendement te behalen). Begin er dus tijdig mee. Neem een paar jaar voor je pensioen liever geen lijfrentepolis want de kosten zijn te hoog en de tijd is te kort voor een fatsoenlijk rendement. Kies voor eenvoudige en transparante financiële producten (banksparen, internetsparen). De kosten zijn lager dan bij veel verzekerings- of beleggingsproducten. Wie nog veel tijd heeft kan behalve voor een lijfrente ook kiezen voor beleggen (in eigen beheer of via een beleggingsfonds). Verzilver op tijd beleggingswinst en parkeer dit op een veilige spaarrekening. Neem kort voor je pensioen geen risico meer.  
Pensioen aanvullen kun je op verschillende manieren doen  
Als je premie stort in een lijfrentepolis of een bankspaarproduct dan is die premie aftrekbaar als je een pensioentekort hebt. Dat kun je het beste laten uitzoeken door een financieel expert. De uitkeringen die je tezijnertijd ontvangt zijn belast met inkomstenbelasting in box 1. Die tarieven zijn veel hoger dan wanneer je spaart of belegt (heffing in box 3).

een goed pensioen: stap 9: zorg voor je partner9. Zorg voor je partner

Mensen die niet of weinig gewerkt hebben zijn afhankelijk van het pensioen van hun partner. Overlijdt de pensioengerechtigde, dan kan de partner vaak aanspraak maken op 70 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen. Kijk of je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen en welke voorwaarden er gelden. Het pensioenfonds moet in elk geval op de hoogte zijn van het bestaan van je partner. Als je samenwoont is een notarieel samenlevingscontract vaak vereist.

Ook van belang is het soort partnerpensioen. Heeft je pensioenregeling een partnerpensioen op risicobasis dan is het opletten. In feite is er sprake van een verzekering, wat zoveel wil zeggen dat je partner alleen recht heeft op partnerpensioen zolang jij deelneemt aan de pensioenregeling. Er wordt dus niets opgebouwd. Verlaat je de regeling, bijvoorbeeld doordat je van baan wisselt of omdat je met pensioen gaat, dan vervalt het recht op partnerpensioen. Je kunt je partner ook na je pensioen verzekeren van partnerpensioen door vlak voor of op de pensioendatum een deel van je ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen.

Uiteraard kun je ook buiten de pensioenregeling een voorziening treffen. Bijvoorbeeld met een overlijdensrisico- of een nabestaandenverzekering.
Bij een partnerpensioen op opbouwbasis bouw je wel een pensioenpotje op voor je partner. Dit blijft behouden als je van baan wisselt.

een goed pensioen: stap 10: ruil partnerpensioen in voor ouderdomspensioen10. Ruil partnerpensioen in voor ouderdomspensioen

Als je geen partner hebt of als je partner zelf een uitstekend pensioen heeft is een partnerpensioen niet echt noodzakelijk. Bij de meeste pensioenuitvoerders kun je ervoor kiezen (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen voor jezelf. Het ouderdomspensioen wordt dan hoger. Hoeveel hoger hangt af van de pensioenregeling. Meestal varieert het tussen 10 en 20 procent. Als je een partner hebt moet deze toestemming geven voor de omruil.  

een goed pensioen: stap 11: los je hypotheek af11. Los je hypotheek af

Een (deels) afgeloste hypotheek betekent lagere woonlasten als je met pensioen bent. Omdat het inkomen van veel mensen na hun pensioen lager is dan ervoor komt dat goed uit. Aflossing betekent dat er overwaarde ontstaat. Overwaarde is het verschil tussen de hypotheek en de vrije verkoopwaarde. De overwaarde kun je gebruiken om je pensioen aan te vullen. Een spaar- of beleggingshypotheek die uitkeert als je je huis verkoopt is ook een vorm van aflossing.

een goed pensioen: stap 12: schakel een onafhankelijk financieel planner in12. Schakel een onafhankelijk financieel planner in

Een onafhankelijk financieel planner inventariseert je inkomsten en uitgaven. Nu en in de toekomst. Met die gegevens maakt hij een plan waarmee je je wensen het best kunnen realiseren. Hij weet ook of aanvullingen nodig zijn en welke financiële producten daarvoor geschikt zijn. Een financieel plan is niet gratis, maar je koopt er wel rust en zekerheid mee. Klik hier voor meer informatie over onafhankelijke financiële planners

naar boven

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.