Eerder met pensioen

Ineerder-met-pensioen-gaan Nederland stoppen mensen met werken als ze gemiddeld 64 jaar en tien maanden zijn (bron: CBS). De overheid ontmoedigt eerder met pensioen  gaan dan de AOW-leeftijd door tal van maatregelen. Daarmee is niet gezegd dat vervroegd met pensioen gaan niet meer kan. Bij de meeste pensioenfondsen kun je de pensioenleeftijd binnen een marge zelf bepalen. Bijvoorbeeld tussen 60 en 70 jaar. Er zijn daarnaast ook nog andere oplossingen voor een vervroegd pensioen.

Oplossing 1: deeltijdpensioen
Oplossing 2: eerder met pensioen gaan zelf financieren

Eerder stoppen met werken = minder pensioen

Wie er eeder uit wil moet wel rekening houden met een lager pensioen. Hoe eerder hoe lager. De vuistregel is dat elk jaar ongeveer 6 tot 8 procent van je pensioen kost. Wie op zijn 59e volledig stopt levert bijna de helft van zijn pensioen in.   

Voorbeeld:   
De heer Pietersen, leeftijd 54
Beroep: leerkracht fulltime
Opbouwjaren bij ABP: 34
Bruto jaarsalaris: € 48.645

Volledig met pensioen (netto per maand)*

 Leeftijd   ABP Keuzepensioen   vanaf 65 incl. AOW    verschil vóór 65 
 verschil na 65
 60-65  € 1523  € 1880  - € 1105 -42%  - € 748  -28,5% 
 61-65  € 1634  € 2027  - € 994   -38%  - € 601  -23%
 62-65  € 1776  € 2199  - € 852   -32,5%   - € 429  -16%
 63-65  € 1907  € 2275  - € 721   -27,5%  - € 353  -13,5%
 64-65  € 2072  € 2440  - € 556   -21%  - € 188  -7%
 65  € 2628  € 0  € 0
 66  € 2790  nvt  + € 162  +6%
 67  € 2972  nvt  + € 344  +13%

 * Cijfers op basis van opgave MijnABP

Stel dat meneer Pietersen op zijn 60e volledig met pensioen wil. Tot zijn 65e ontvangt hij dan netto € 1523 per maand. Zou hij volledig doorwerken dan zou hij op zijn 65e inclusief AOW € 2628 krijgen. Dat is een verschil van € 1105, oftewel 42 procent. Wie langer doorwerkt ziet zijn pensioen doorgroeien. Het eerste jaar na 65 neemt het pensioen met 6 procent toe, het tweede jaar 13 procent.

Deeltijdwerk maakt eerder met pensioen gaan mogelijk

Gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken verzacht de financiële pijn van eerder stoppen. Als meneer Pietersen vanaf zijn 60e drie dagen met pensioen gaat scheelt hem dat per maand € 586. Tot zijn 65e krijgt hij dan netto € 2109 per maand (pensioen + salaris). Gaat hij op zijn 65e volledig met pensioen dan ontvangt hij per maand € 2231.

Deeltijdpensioen (twee dagen werken, drie dagen met pensioen. Netto per maand)*

 Leeftijd   ABP Keuzepensioen + salaris   vanaf 65 + AOW 
 60-65  € 2109  € 2231
 61-65  € 2179  € 2246
 62-65  € 2271  € 2338
 63-65  € 2348  € 2415
 64-65  € 2448  € 2515

* Cijfers op basis van opgave MijnABP

Zelf eerder met pensioen gaan financieren

Een andere mogelijkheid is zelf geld opzij zetten om het tekort aan te vullen. Als je er tijdig mee begint kun je door het rendement een aardig bedrag bij elkaar krijgen. Tijdig wil zeggen minimaal tien jaar voor de pensioendatum. Liever eerder.  

Sparen, beleggen, verzekeren of banksparen

Als je zelf aan de slag gaat met vermogensopbouw heb je nogal wat keuze-mogelijkheden. De grootste vrijheid om te doen met het eindkapitaal wat je wilt heb je als je in eigen beheer gaat sparen of beleggen. Kies je voor storting in een lijfrentepolis of banksparen voor pensioen, dan kun je tussentijds niet aan je geld en moet je aan het einde van de looptijd een lijfrente-uitkering kopen die periodiek uitkeert. Daarnaast is er ook een aantal beperkingen wat betreft de ingangsdatum (meestal vanaf 65) en de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen. Zie ook Wanneer krijg ik pensioen  

Lijfrentes kun je afsluiten bij een verzekeraar, bank of een andere financiële instelling, bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Als je een aantoonbaar pensioentekort hebt mag je de betaalde premie aftrekken van je belastbaar inkomen. Veel mensen, zelfstandigen, werkenden in loondienst en niet-werkenden, hebben een pensioentekort.

 risico   groeitempo   aftrek   geschikt voor 
 Zelf sparen zeer gering  laag nee risicomijders, horizon min. 15 jr
Zelf beleggen * gering tot zeer hoog  matig tot hoog  nee hoog rendement gewenst, open eindkapitaal, lange of korte horizon
Banksparen ** gering laag tot matig ja zekerheidszoekers, fiscaal voordeel belangrijk
 Verzekeren    (lijfrentepolis)  gering laag tot matig ja zekerheidszoekers, fiscaal voordeel belangrijk

*   Afhankelijk van de samenstelling van de beleggingsportefeuille
** Bij banksparen kun je kiezen tussen variabele of vaste rente of beleggen

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.