Lijfrentevragen

Bij wie krijg ik de hoogste lijfrente-uitkeringen ? Krijgen mijn partner en mijn kinderen de lijfrente als ik overlijd? Kijk hieronder voor het antwoord op de meest gestelde lijfrentevragen. Neem voor een persoonlijk pensioenadvies contact op met de Pensioentelefoon.

Hoe krijg ik zo hoog mogelijke lijfrente-uitkeringen?
Wat kan ik met een lijfrente-polis van vóór 1 januari 1992?
Wat kan ik met een polis van na 1 januari 1992?
Wat gebeurt er met mijn lijfrente-kapitaal als ik overlijd?
Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?
Kies ik gegarandeerde uitkeringen of een beleggingslijfrente?
Lijfrente gebruiken om te overbruggen tussen 60 en 65
Waarom krijgen vrouwen lagere uitkeringen dan mannen?
Krijgt mijn ex de helft van mijn lijfrente na de scheiding?
Is een lijfrente van een bank beter dan van een verzekeraar?

Hoe krijg ik zo hoog mogelijke lijfrente-uitkeringen?

U kunt de hoogte van lijfrente-uitkeringen op een aantal manieren beïnvloeden:

1. Vraag offertes aan bij meerdere verzekeraars of banken en vergelijk ze met het aanbod dat u van uw eigen verzekeraar krijgt. Kijk ook eens op deze website naar de beste aanbieders of bezoek de diverse vergelijkingssites. Bij grote bedragen, boven € 100.000, zijn er grote verschillen tussen banken/verzekeraars. Dat maakt lijfrenteshoppen zeer de moeite waard. Let wel op de geldigheidsduur van de aanbieding of de offerte.
2. Stel uw lijfrente een paar jaar uit. Het opgebouwde kapitaal groeit dan lekker door. Een voorbeeld: als u op 30 december 2017 € 75.000 had opgebouwd zou dit vijf jaar later bij Centraal Beheer zijn gestegen naar € 79.021, en na tien jaar naar € 87.902.
3. Neem een uitkering per half jaar of een heel jaar. De administratiekosten zijn dan het kleinst waardoor u meer overhoudt.
4. Voeg meerdere lijfrente-polissen bij elkaar tot één grote lijfrenteverzekering. Vanwege de kosten is dat voordeliger. Verleng eventueel een eerder aflopende polis zodat de expiratiedatum gelijk is aan de andere.

Wat kan ik met een polis van vóór 1 januari 1992?

Dat is een polis uit het oude regime. Met zo’n polis heeft u veel meer mogelijkheden dan met een nieuw-regime-polis (afgesloten na 1 januari 1992). U kunt het opgebouwde kapitaal bijvoorbeeld in een keer contant laten uitkeren. Fiscaal gezien is dat niet zo verstandig, omdat uw belastbaar inkomen dan  fors hoger wordt. U betaalt dan ook meer belasting. Uitkeren in termijnen is meestal gunstiger. Bijvoorbeeld met een levenslang uitkerende lijfrente.

Wilt u er een jaartje tussenuit? Dan kunt u dat jaar met uitkeringen van een oud-regime-lijfrente financieel overbruggen. Het is ook mogelijk om de hoogte van de uitkering per jaar te laten variëren, al naar gelang uw behoefte.

Andere mogelijkheden
• U kunt de uitkeringen uitstellen.
• U kunt de uitkeringen schenken aan bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen.
• Als u ongehuwd samenwoont kunt u uw partner als begunstigde aanwijzen en haar de uitkeringen laten toekomen. Dit is aantrekkelijk als uw partner in een lager belastingtarief valt dan uzelf. Als zij geen inkomstenbelasting betaalt zal ze schenkingsrecht moeten afdragen.

Wat kan ik met een polis van na 1 januari 1992?

Niet zo heel veel. In een keer laten uitkeren kan bijvoorbeeld niet. In feite zijn er maar twee opties onder het nieuwe regime: u laat de polis uitkeren (u koopt een direct ingaande lijfrente) of u verschuift de einddatum waarop de polis begint met uitkeren (verlengen).

Wat gebeurt er met het lijfrentekapitaal als ik overlijd?

Als u een polis heeft op alleen uw eigen leven, stoppen de uitkeringen. Uw partner of erfgenamen krijgen er niets van. U kunt ook een lijfrente afsluiten op twee levens: die van u en uw partner. Er zijn enkele keuzes:

• Uw partner ontvangt na uw overlijden 50 procent van de lijfrente.
• Uw partner ontvangt na uw overlijden 70 procent van de lijfrente.
• Uw partner ontvangt na uw overlijden 100 procent van de lijfrente.

De lijfrente-uitkeringen van uzelf zullen lager zijn naarmate de verzekeraar een hoger bedrag moet uitkeren aan de partner.

Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?

Ja, maar dan zullen zij een zogenoemde contraverzekering moeten afsluiten. Een contraverzekering keert het restant van de lijfrente-uitkeringen uit als u overlijdt voordat het opgebouwde lijfrentekapitaal volledig is uitgekeerd. Wat uw kinderen krijgen is op voorhand dus niet te zeggen. Overlijdt u kort nadat de lijfrente is begonnen met uitkeren, dan krijgen ze veel. Sterft u vlak voordat alles op is dan krijgen ze weinig. De premie voor een contraverzekering is hoog. Als het kind de premie voor de contraverzekering betaalt is de uitkering die hij eruit ontvangt niet belast met successierecht (belasting op erfenissen).

Kies ik gegarandeerde uitkeringen of een beleggingslijfrente?

Als u de lijfrente hard nodig heeft om uw inkomen aan te vullen zou ik voor gegarandeerde uitkeringen kiezen. Dan weet u precies hoeveel u krijgt. Het nadeel van een lage rentestand (op dit moment het geval) moet u dan op de koop toenemen.
Als u de uitkeringen niet per se nodig heeft kunt u een gokje wagen met een beleggingslijfrente. De hoogte van de uitkeringen staan dan niet vast. Doordat de kosten van een beleggingslijfrente hoger zijn dan bij een gegarandeerde lijfrente, moet het rendement 7 à 8 procent zijn om op hetzelfde niveau uit te komen. Dalen de koersen, zoals tussen 2000 en 2002, dan zullen de uitkeringen uit de beleggingspolis ook dalen of eerder stoppen. Heeft uw lijfrente een korte looptijd, bijvoorbeeld vijf jaar? Neem dan liever niet het risico en kies voor gegarandeerde uitkeringen.

Lijfrente gebruiken om te overbruggen tussen 60 en 65?

Dat is een persoonlijke keuze. Het is heel goed denkbaar dat u vóór uw 65e (gedeeltelijk) wilt stoppen met werken en dat u dit wilt bijfinancieren. Bijvoorbeeld omdat de (pre)pensioenuitkeringen onvoldoende zijn. Aanvullingen uit een lijfrenteverzekering kunnen dan zinvol zijn.

Vanuit fiscaal oogpunt is het af te raden. Uitkeren vóór uw 65e betekent dat u meer belasting betaalt. Vijfenzestigplussers betalen namelijk geen AOW-premie meer. De heffing is daardoor 17,9 procent lager.

Met een oud-regime-polis (grofweg zijn dat polissen die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992) heeft u de meeste keuzemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld zelf het tijdstip en de looptijd bepalen. Ook kunt u de hoogte van de uitkeringen variëren. De enige beperking is dat er minimaal 1 procent kans moet zijn dat u tijdens de uitkeringsperiode overlijdt.

Heeft u in het verleden een overbruggingslijfrente afgesloten? Dan mag u het kapitaal dat is opgebouwd tot en met 31 december 2005 gebruiken om een overbruggingslijfrente te kopen (maar alleen voor de jaren waarin u de premies heeft afgetrokken). De ingangsdatum mag u zelf bepalen, de uitkeringen moeten uiterlijk eindigen op de dag dat u 65 wordt of eerder als u eerder met pensioen gaat. De uitkeringen mogen niet hoger zijn dan € 63.288 per jaar. 

Waarom krijgen vrouwen lagere uitkeringen dan mannen?

Statistisch gezien leven vrouwen langer dan mannen. Verzekeraars moeten bij een vrouw dus langer uitkeren.

Krijgt mijn ex de helft van mijn lijfrente na de scheiding?

Nee, alleen het pensioen dat is opgebouwd bij de werkgever wordt bij een echtscheiding verdeeld. Privé-pensioen, zoals lijfrentes, valt er buiten.

Is lijfrente van een bank beter dan van een verzekeraar?

Lijfrentes van een bank verschillen van verzekeraars in die zin dat verzekeraars levenslange uitkeringen aanbieden en banken niet. In principe is de termijn bij een bank minimaal vijf jaar als de uitkeringen ingaan na het 65e jaar en het totaal per kalenderjaar niet hoger is dan € 20.953 (cijfer 2013), en tenminste 20 jaar als het meer is. Starten de uitkeringen vóór het 65e jaar, dan lopen ze minstens tot het 85e jaar. Na de afgesproken termijn houden ze op. Wie langer leeft en voor zijn onderhoud afhankelijk is van zijn lijfrente-uitkeringen heeft dus een probleem.

naar boven

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.