Sparen voor pensioen

Wist je dat je op meerdere manieren zelf kunt sparen voor je pensioen? En dat je kunt pensioensparen met belastingvoordeel?  

Pensioensparen kun je bijvoorbeeld doen  via een (internet)spaarrekening, een deposito  of door banksparen of bankbeleggen. De rente is vergelijkbaar, maar bij banksparen voor pensioen kun je - mits er een pensioentekort is - de betaalde inleg van je belastbaar inkomen aftrekken. Banksparen heeft daarnaast lagere kosten dan de bekende lijfrentepolis. Aan het einde van de looptijd levert dit een hoger eindkapitaal op dan bij een verzekering. Dit verklaart mede de populariteit van banksparen voor pensioen.

Sparen met €50 t/m €150, pensioenkapitaal na 10 jaar, rendement 1,45%
Sparen met €50 t/m €150, pensioenkapitaal na 20 jaar, rendement 1,75%

Vier opties waarmee je kunt sparen voor je pensioen

   banksparen   bankbeleggen   sparen      beleggen  
 Fisc. voord. 
 box 1 en box 3   box 1 en box 3   nee  nee
 Vrij storten  nee  nee  ja  ja
 Vrije opname  nee  nee  ja  ja
 Rendement   variabel of vast   onzeker  variabel of vast   onzeker
         

Toelichting

Fiscaal voordeel: indien er een aantoonbaar pensioentekort is in een jaar (de jaarruimte) of in de achterliggende zeven jaren (de reserveringsruimte) mag men deze ruimten aftrekken in box 1. De jaarruimte kun je uitrekenen op de website van de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat er premie is gestort op een bankspaar- of bankbeleggingsrekening. Dit is het belastingvoordeel in box 1. Over het saldo op een bankspaar- of bankbeleggingsrekening hoeft geen vermogensrendementsheffing te worden betaald (belastingvoordeel box 3), en ook geen inkomstenbelasting (belastingvoordeel box 1). Pas wanneer er uitkeringen worden gedaan, moet er inkomstenbelasting over worden betaald. Op gewone spaar- of beleggingsrekeningen moet er ieder jaar opnieuw vermogensrendementsheffing worden betaald boven de vrijstelling (in 2019 € 30.360).

Vrij storten: bij bankspaar- en bankbeleggingsrekeningen is de aftrekbare inleg beperkt tot het pensioentekort, ofwel de jaarruimte of de reserveringsruimte.

Vrije opname: geld dat op bankspaar- of bankbeleggingsrekeningen wordt gestort is bedoeld voor pensioenaanvulling. Tijdens de looptijd kan dit geld niet worden opgenomen. Als de looptijd is afgelopen wordt het saldo periodiek uitgekeerd via een lijfrente-uitkering van een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Indien men bij gewoon sparen kiest voor een deposito, zit men doorgaans vast aan een termijn voordat het geld kan worden opgenomen.

Rente/rendement: bij banksparen kan men kiezen voor sparen en/of beleggen. In de spaarvariant is er keuze tussen variabele en vaste rente. Hoe langer het geld vaststaat, hoe hoger de rente. Bij beleggingen is het rendement per definitie onzeker. Bij gewoon sparen is er keuze tussen (internet)spaarrekeningen met een variabele rente, of deposito's met een vaste rente.

Hoe werkt banksparen voor pensioen?

Banksparen doe je door geld te storten op een geblokkeerde pensioenspaar- of pensioenbeleggingsrekening (een gouden handdruk kon je er tot 1 januari 2014 ook voor gebruiken). Steeds meer banken, beleggingsfondsen of andere financiële instellingen bieden hiervoor een of meer producten aan. Door rente (naar keuze vast of variabel) of positief rendement op de beleggingen, groeit je kapitaal. Hoe langer je de rente vastzet, hoe hoger hij is. Bij de beleggingsvariant  van pensioensparen kan men doorgaans kiezen tussen een aantal risicoprofielen, bijvoorbeeld van zeer offensief tot zeer defensief. Het rendement kan bij de beleggingsvariant ook negatief zijn. Als de rente op kapitaalmarkt zeer laag is, zoals nu, is de beleggingsvariant weer aantrekkelijker dan de spaarvariant.

Voorbeeld:
Stefan heeft een pensioengat. Van de fiscus mag Stefan per jaar € 4000 in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen. Die € 4000 wil hij inzetten om zijn pensioen te verhogen. Stefan kan kiezen tussen bankbeleggen of banksparen.

   bankbeleggen 
 banksparen 
 Jaarlijkse inleg   € 4000  € 4000
 Rendement  6%  1,80%
 Nettobedrag na 30 jaar   € 335.207  € 160.117
     

Als Stefan hetzelfde eindbedrag wil behalen met banksparen, dan moet hij per jaar € 8374 inleggen. Dat is meer dan twee keer zoveel als bij de beleggingsvariant.

Het is duidelijk dat bankbeleggen lucratiever is dan banksparen. De grote maar is natuurlijk het feit dat we bij bankbeleggen werken met een fictief rendement; het kan lager uitvallen maar ook hoger. Toch hoeft dit risico niet onoverkomelijk te zijn. Indien het rendement geen 6 maar 4 procent bedraagt, is het eindbedrag met € 233.313 nog altijd stukken hoger dan de bankspaarvariant.

Wie voor beleggen wil gaan heeft helaas weinig keuze-mogelijkheden. Bankbeleggen kan alleen bij Brand New Day, Rabobank (Rabobank ToekomstBeleggen), Delta Lloyd (Lijfrente Groeirekening), Aegon (Aegon Lijfrente Vrij Beleggen) en Synvest Beleggingsfondsen. Beleggen doen de banken in zogenoemde indextrackers, ofwel producten waarbij een bepaalde index wordt gevolgd. Er wordt dus niet actief belegd. Behalve bij BND kan men bij de genoemde banken ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Dit dempt het risico maar ook het rendement. Interessant is de optie om tussentijds te switchen van beleggen naar sparen. Dit kan onder meer bij de Rabobank.

Top 10 banksparen voor pensioen met vaste rente
Trend: dalend

 Aanbieder * 
 rekening  10 jr vast 
 20 jr vast 
 Centraal Beheer Achmea 
 Extra Pensioen Sparen  1,30%  1,70%
 Rabobank  ToekomstSparen  1,20%  1,80%
 Nationale Nederlanden  Aanvullend PensioenSparen  1,15%  1,60%
 BLG Wonen
 Aanvullend Pensioen Spaarr.  1,08%  1,80%
 RegioBank
 Aanvullend Pensioen Sparen  1,08%  1,80%
 Aegon
 Lijfrente sparen  1,05%  1,25%
 SNS Bank
 Lijfrente Sparen  1,05%  1,80%
 ABN AMRO
 Pensioen Aanv. v/a € 50.000  0,95%  1,65%
 ABN AMRO
 Pensioen Aanv. tot € 50.000  0,90%  1,60%
 ING
 Pensioenspaarrekening  0,70%  1,40%

* Rentetarieven per 12-1-2019
Bron: homefinance.nl

Wat levert banksparen voor pensioen op?*

 Inleg per maand 
 rendement   pensioenkapitaal na 10 jaar 
 € 50  1,45%  € 6457
 € 60  1,45%  € 7749
 € 70  1,45%  € 9040
 € 80  1,45%  € 10.332
 € 90  1,45%  € 11.623
 € 100  1,45%  € 12.914
 € 110  1,45%  € 14.206
 € 120  1,45%  € 15.497
 € 130  1,45%  € 16.789
 € 140  1,45%  € 18.080
 € 150  1,45%  € 19.372

 Inleg per maand 
 rendement   pensioenkapitaal na 20 jaar 
 € 50  1,75%  € 14.355
 € 60  1,75%  € 17.226
 € 70  1,75%  € 20.098
 € 80  1,75%  € 22.969
 € 90  1,75%  € 25.840
 € 100  1,75%  € 28.711
 € 110  1,75%  € 31.582
 € 120  1,75%  € 34.453
 € 130  1,75%  € 37.324
 € 140  1,75%  € 40.195
 € 150  1,75%  € 43.066

* Betreft bruto-rendement bij banksparen. Er kunnen geen rechten aan deze berekening worden ontleend.

Het kapitaal kun je gebruiken als extra aanvulling op je pensioen. Tussentijdse opname is bij banksparen niet mogelijk. Zelf aanvullend pensioen regelen is tegenwoordig geen luxe meer, maar een noodzaak.

Opbouwfase pensioensparen

Tijdens de opbouwfase van pensioensparen mag je, als je tenminste een pensioentekort hebt, de inleg tot een zeker bedrag van je belastbaar inkomen aftrekken. Bij de belastingaangifte wordt er gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het voorgaande jaar: de jaarruimte. Dit bedrag mag je in het lopende jaar in mindering brengen op je inkomen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om niet benutte jaarruimten van de voorgaande zeven jaar af te trekken (de reserveringsruimte). Over het opgebouwde pensioenkapitaal is geen vermogensrendementsheffing (box 3-belasting) of inkomstenbelasting in box 1 verschuldigd. Je betaalt pas inkomstenbelasting als de opbouwfase is afgerond en je van het eindkapitaal uitkeringen ontvangt.

Uitkeringsfase pensioensparen

Na je pensioen kun je het geld opnemen, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks. Normaal gesproken ontvang je de uitkeringen tussen je 65e en 70e. Je kunt dit laten doen bij dezelfde bank waar je pensioen is opgebouwd of bij een andere. Het loont zeker om een paar offertes op te vragen zodat je de verschillen ziet. Pensioenpower vergelijkt regelmatig de beste lijfrente-aanbieders 

• Is de jaarlijkse uitkering meer dan € 21.312 (2017)? Dan moet de uitkeringsfase minstens 20 jaar duren.
• De jaarlijkse uitkering is minder dan € 21.312. In dat geval mag je de periodieke uitkeringen verdelen over minstens vijf jaar.
• Wil je de uitkeringen laten ingaan voordat je de AOW-leeftijd bereikt? Dan dienen ze minstens 20 jaar te duren, plus het aantal jaren dat je jonger bent dan 65. Op je 64e is dat dus 21 jaar, op je 63e is het 22 jaar enzovoorts.

Banksparen versus verzekeren

Sparen voor je pensioen kan al veel langer bij een verzekeraar, bijvoorbeeld periodiek of met een eenmalige storting (koopsompolis). Sinds 2008 kan het dus ook bij banken en gelden er dezelfde fiscale voordelen als bij de verzekeringsproducten. Welke keuze het beste is valt niet een-twee-drie te zeggen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt wel dat de kosten bij banksparen lager zijn, waardoor het rendement hoger is dan bij de verzekeringen.

Voordelen banksparen

• er is geen leeftijdsgrens bij afsluiten;
• fiscaal voordeel;
• lagere kosten, hogere opbrengst;
• na overlijden van de rekeninghouder gaat het opgebouwde vermogen naar de erfgenamen.

Nadelen banksparen

• geen levenslange uitkering mogelijk;
• geen gegarandeerde opbrengst;
• na overlijden van de rekeninghouder moet het opgebouwde vermogen verdeeld worden over alle erfgenamen. Ook moeten ze wachten op de afwikkeling van de nalatenschap. Tot die tijd krijgen de nabestaanden nog geen uitkering.

Voordelen lijfrenteverzekering

• levenslange uitkeringen mogelijk;
• fiscaal voordeel;
• gegarandeerde opbrengst mogelijk;

Nadelen lijfrenteverzekering

• hogere kosten, lagere opbrengst;
• afsluiten na 60 jaar kan vaak niet meer;
• na overlijden van de verzekeringnemer gaat het tegoed naar de verzekeraar, tenzij er een overlijdensrisicoverzekering voor de partner of een contraverzekering voor de kinderen is afgesloten.

Bankparen voor pensioen: belangrijkste conclusie

Sparen of beleggen voor je pensioen bij een bank is interessant als je je pensioeninkomen wilt aanvullen. Het is gezien het alsmaar minder wordende werkgeverspensioen en de toenemende onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering, geen overbodige luxe meer. Pensioensparen levert door de lagere kosten veel meer op dan een lijfrenteverzekering. Heb je een klein pensioen van je werkgever en is extra pensioensparen hard nodig? Neem dan geen risico en kies voor de spaarvariant.

Pensioensparen op spaarrekeningen of deposito’s

Je kunt ook geld opzij zetten op een internetspaarrekening of een deposito. Bij spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden heb je de meeste vrijheid wat betreft inleg en opname. Daarin schuilt ook het gevaar: je kunt op een gegeven moment in de verleiding komen om het geld toch vóór de pensioendatum op te nemen. Bij deposito’s is dat risico iets kleiner, omdat het geld voor een bepaalde termijn vaststaat, bijvoorbeeld drie of vijf jaar. Na deze periode kun je gewoon opnemen. Wie consequent is stort het saldo dan natuurlijk door op een nieuw deposito.

Gewone internetspaarrekeningen hebben doorgaans een variabele rente die lager is dan de lange-termijnrente van banksparen en deposito’s. Nog een nadeel ten opzichte van banksparen: voor zowel internetspaarrekeningen als deposito’s krijg je geen fiscale aftrek. Ook moet je ieder jaar vermogensrendementsheffing betalen over het bedrag boven de vrijstelling (in 2019 € 30.360 per persoon).

Publicatiedatum: 9 december 2010
Laatste update: 12 januari 2019

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.