Waardeoverdracht pensioen

Als je een betaalde baan hebt bouw je meestal pensioen op. Dat is, samen met je AOW en privé-pensioen (lijfrente, spaargeld, overwaarde op het huis), de basis voor je inkomen als je bent gestopt met werken. Veel mensen veranderen tijdens hun leven nogal eens van baan. Dat kan gevolgen hebben voor je pensioen. De pensioenopbouw loopt namelijk lang niet altijd gewoon door. In het laatste geval kan waardeoverdracht van je pensioen zinvol zijn.

Wanneer loopt de pensioenopbouw wel door?

Verander je van baan maar blijf je binnen dezelfde sector werken en is je nieuwe werkgever aangesloten bij dezelfde pensioenuitvoerder als je oude, dan blijf je deelnemer in dezelfde pensioenregeling. Je hoeft dan niets te doen.

Wanneer niet?

Ga je uit dienst en krijg je een nieuwe baan buiten de sector waarin je voorheen werkte, dan stopt de pensioenopbouw. Je opgebouwde pensioenrechten blijven echter gewoon behouden.
Bij je nieuwe werkgever bouw je ook pensioen op. Mogelijk is de pensioenregeling wel anders. De regeling kan slechter zijn, evengoed of beter. Kijk ook hoe het partnerpensioen is geregeld.  

Pensioen meenemen naar de nieuwe werkgever

Vanaf 8 juli 1994 heb je het wettelijke recht om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Dat kan op twee manieren: Je krijgt voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug, of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht.

Let op! Waardeoverdracht is niet mogelijk als de dekkingsgraad van een pensioenfonds minder is dan het vereiste minimum.

Let op! Vanaf 1 juli 2012 zijn kleine werkgevers (tijdelijk) niet meer verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Dit geldt als de bruto loonsom € 755.000 of minder is. De maatregel is van toepassing als de werkgever meer dan € 15.000 moet bijbetalen én dit bedrag meer is dan 10 procent van de waarde die wordt overgedragen.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Als je nieuwe pensioenregeling beduidend beter is dan de oude dan is waardeoverdracht zinvol. Beter wil bijvoorbeeld zeggen: een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise. De franchise is het bedrag dat in mindering komt op je salaris voordat je pensioen wordt berekend. Hoe lager de franchise hoe beter. Verandering van een middelloonregeling naar een eindloonregeling is ook een verbetering. Je pensioen is dan gebaseerd op het laatste salaris en dat is vaak hoger dan het gemiddelde tijdens je loopbaan.

Partnerpensioen

Waardeoverdracht kan ook zinvol zijn in verband met het partnerpensioen. Als het partnerpensioen bij je oude werkgever is verzekerd op risicobasis, vervalt dat recht als je geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling. Bijvoorbeeld doordat je uit dienst treedt. Het verlies kun je opvangen door een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen. Kies je daarna voor waardeoverdracht dan verhuist het omgeruilde partnerpensioen mee naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht werkt zo

Waardeoverdracht moet je zelf aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. En wel binnen zes maanden nadat je bij je nieuwe werkgever in dienst bent getreden. De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij de oude een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken. Op basis daarvan krijg je een offerte voor de waardeoverdracht. Ga je ermee akkoord, dan is de waardeoverdracht rond. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt moet je partner ook akkoord zijn.

Waardeoverdracht duurt lang

De procedure voor waardeoverdracht kan lang duren. Dit heeft te maken met de ruime termijnen voor elke tussenstap.

  • opvragen opgebouwde pensioenaanspraken: binnen een maand;
  • verstrekken van de opgebouwde pensioenaanspraken aan de nieuwe pensioenuitvoerder: binnen twee maanden;
  • verstrekken pensioenopgave aan de pensioendeelnemer: binnen twee maanden;
  • beslissen of je akkoord gaat met waardeoverdracht: binnen twee maanden;
  • waardeoverdracht van oude naar nieuwe pensioenuitvoerder: binnen een week.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.