Wanneer krijg ik pensioen?

Weet jij wanneer je je eerste AOW krijg? Of wanneer het pensioenfonds je ouderdomspensioen uitkeert? En wat te denken van de lijfrente-uitkeringen. Al deze pensioenen komen uit verschillende potjes. Wanneer je wat krijgt bepaal je vooral zelf. Dat maakt pensioenplannen noodzakelijk.

 Soort pensioen    aanvangsleeftijd    hoe lang?   belasting 
AOW 65-67+, afhankelijk van geboortejaar  levenslang  box 1
Pensioen  werkgever  uiterlijk 5 jr na bereiken AOW-leeftijd, eerder is afhankelijk van pensioenregeling  levenslang  box 1
Lijfrente  uit bankspaarproduct  uiterlijk 5 jr na het bereiken van AOW-leeftijd, eerder dan de AOW-leeftijd kan min. 5 jr, niet levenslang 1)  box 1
Lijfrente  tijdelijk uit verzekering  2)  niet eerder dan 65, uiterlijk 5 jr na het bereiken van de AOW-leeftijd tijdelijk, maar tenminste 5 jr  box 1
Lijfrente  levenslang uit verzekering  2) uiterlijk 5 jr na het bereiken van de AOW-leeftijd  levenslang  box 1
Spaargeld/beleggingen
naar keuze  naar keuze  box 3
Verzilvering overwaarde huis 3) naar keuze  naar keuze  box 3
       

1) Als de aanvangsleeftijd vóór de AOW-leeftijd is, dan is de uitkeringsduur 20 jaar plus het aantal jaren vóór de AOW-leeftijd.
2) Betreft nieuw-regime-polissen (start premiebetaling na 16 oktober 1990 of storting koopsom na 1 januari 1992). Tijdelijke en levenslange lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten vóór 1 oktober 2001 moeten vóór de 75e verjaardag ingaan (vóór de 70e verjaardag als ze zijn afgesloten na 1 oktober 2001). Oud-regime-polissen van vóór 16 oktober 1990 hebben meer keuzemogelijkheden.
3) Mogelijkheden afhankelijk per bank, meestal kan onder bepaalde voorwaarden geld worden opgenomen met een krediethypotheek of opeet-hypotheek.

Notabene: Indien de jaarlijkse uitkering hoger is dan € 21.483 (cijfer 2018), dan moeten de uitkeringen uit een lijfrenteverzekering levenslang duren en bij lijfrentes uit banksparen minimaal 20 jaar.

Flexibele pensioenleeftijd

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ‘pensioenleeftijd’ een rekbaar begrip is. Voor elk soort pensioeninkomen zijn er in meer of mindere mate verschillende pensioenleeftijden naar keuze. De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 geleidelijk omhoog naar 67 in 2021 en wordt na 2022 afhankelijk van de levensverwachting. Aangezien mensen steeds ouder worden zal de AOW-leeftijd dus hoger worden dan 67. Wil je eerder AOW ontvangen? Dat is helaas niet mogelijk, hoewel er wel gesproken is over een flexibele AOW-leeftijd. Volgens een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken zullen er weinig mensen gebruik van maken, omdat het inkomen dan kan zakken onder het sociaal minimum.  

De pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen van de werkgever is volgens de cao’s 65 jaar. Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd in een klap verhoogd naar 67. Daarmee is niet gezegd dat iedereen per se pas op zijn 67e ouderdomspensioen krijgt. De meeste pensioenregelingen voorzagen in eerder met pensioen gaan en dat blijft ook zo. Eerder met pensioen gaan verschuift wel naar een hogere leeftijd. Wie onder de nieuwe pensioenrichtleeftijd op zijn 65e zijn pensioen laat ingaan, stopt eerder met werken. Het is ook mogelijk om een arbeidsinkomen te combineren met pensioeninkomen, bijvoorbeeld door met deeltijdpensioen te gaan. De pensioenregeling moet hier dan wel in voorzien.

Lijfrentes kun je bij een bank (banksparen) of een verzekeraar laten uitkeren. Door de sterke opkomst van banksparen verliezen lijfrentepolissen van verzekeraars steeds meer terrein. Als de opbouwfase van een lijfrente afloopt, kun je van het kapitaal een lijfrente-uitkering aankopen, of je kunt besluiten om dit uit te stellen. Bij nieuw-regime-polissen kan dat tot 70 jaar, bij oud-regime-polissen geldt deze leeftijdsbeperking niet.  

Pensioen plannen

Door de diverse ingangsleeftijden en de keuzes die je hebt zul je aan pensioenplanning moeten doen. Anders gezegd: wanneer laat je welk pensioeninkomen ingaan? Deze keuzes zijn natuurlijk heel persoonlijk. Partners stemmen bijvoorbeeld de pensioendatum vaak op elkaar af. Ook de fiscus doet zijn invloed gelden. Voor pensioeninkomen in box 1, AOW, werkgeverspensioen en lijfrente-uitkeringen, betaal je voor de AOW-leeftijd het hoge belastingtarief. Vijfenzestigplussers betalen na hun 65e geen AOW-premie meer, waardoor ze in de eerste twee schijven aanzienlijk minder belasting betalen. Hierdoor kan het om fiscale reden aantrekkelijk zijn om de pensioen-uitkeringen pas na de AOW-leeftijd in te laten gaan.

Belastingheffing box 1 in 2018

 Jonger dan de AOW-leeftijd   tarief   totale heffing 
 Tot € 20.142  36,55%   € 7362
 € 20.142 - € 33.994  40,85%  € 13.020
 € 33.994 - € 68.507  40,85%  € 27.119
 Boven € 68.507  51,95%  

 

 Ouder dan 65, geb. vóór 1-1-1946   tarief   totale heffing 
 Tot € 20.142  18,65%   € 3756
 € 20.142 - € 34.404  22,95%  € 7030
 € 34.404 - € 68.507  40,85%  € 20.961
 Boven € 68.507  51,95%  

 

 Ouder dan 65, geb. na 1-1-1946   tarief   totale heffing 
 Tot € 20.142  18,65%   € 3756
 € 20.142 - € 33.994  22,95%  € 6936
 € 33.994 - € 68.507  40,85%  € 21.034
 Boven € 68.507  51,95%  


Zie ook: hoeveel pensioen krijg ik netto?
Zelf sparen voor pensioen

Belastingheffing box 3

Alle spaar- en beleggingstegoeden boven de vrijstelling worden belast met een percentage oplopend van 0,6 tot 1,61 procent vermogensrendementsheffing (box 3), afhankelijk van het vermogen. In 2018 is de vrijstelling € 30.000.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.