Zelfstandigen en pensioen

zakenvrouw en pensioenEen zzp'er, ofwel een zelfstandige zonder personeel, heeft net als iedereen recht op AOW. In 2016 is dat voor een alleenstaande € 1145 bruto, exclusief vakantiegeld. Niet bepaald een vetpot. Wie meer wil zal er zelf voor moeten zorgen. En er is nog iets om alert op te zijn. Stopt u met uw bedrijf vóórdat u de AOW-leeftijd bereikt, dan moet u de periode tot de AOW-leeftijd uit eigen middelen zien te overbruggen.

Sommige zzp’ers vertrouwen erop dat zij straks kunnen leven van de verkoopopbrengst van hun bedrijf. Dat is nog maar de vraag. Als er al een goede prijs wordt geboden is er de fiscus die zijn deel wil hebben. En dat deel kan oplopen tot 52 procent van de zogeheten stakingswinst. Wat zijn de alternatieven?

Gebruik maken van de oudedagsreserve, voorheen fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve is een jaarlijkse reservering uit de winst van uw onderneming voor uw pensioen. Boekhoudkundig is er sprake van een reserve op de balans. Over het gereserveerde bedrag betaalt u pas belasting als u er pensioenuitkeringen uit ontvangt. Hou er dus rekening mee dat dit feitelijk uitstel van belastingbetaling is.

De FOR is gebonden aan een maximum van 9,8 procent van de winst (in 2016 maximaal € 8774). Dit percentage is verbonden met de AOW-leeftijd. Iedere keer dat de AOW-leeftijd met een jaar wordt verhoogd, zakt het percentage met 0,4 procent.  Verder geldt er een aantal voorwaarden:

-    u moet jaarlijks minimaal 1225 uur aan uw onderneming besteden
-    de onderneming moet winst maken
-    u heeft bij aanvang nog niet de AOW-leeftijd bereikt
-    uw totale FOR mag niet hoger zijn dan het bedrijfsvermogen
-    De FOR moet terug te vinden zijn op de jaarlijkse balans
-    De FOR is alleen bruikbaar voor eigenaren van eenmanszaken, vennoten in een VOF of maten in een maatschap

Stel dat u uw bedrijf verkoopt. Wat kunt u dan met de FOR?

Als u niets doet valt de FOR bij verkoop van de onderneming in box 1 en dient u er inkomstenbelasting over te betalen. Dit kunt u voorkomen door de FOR in een lijfrenteverzekering om te zetten en af te storten bij een verzekeringsmaatschappij. Uiteraard moeten er dan wel liquide middelen zijn. De stakingswinst (het verschil tussen de verkoopprijs van de onderneming en de boekwaarde) kunt u ook in de lijfrente storten. U betaalt pas belasting op het moment dat u uitkeringen uit de lijfrente krijgt, maar die kan een stuk lager zijn dan de belasting die u direct over de stakingswinst zou moeten afdragen.

Een lijfrente nemen of banksparen

Een zzp’er kan net als een werknemer geld storten in een lijfrente of een bankspaarproduct. Dit kan periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, of af en toe met wat grotere bedragen (koopsommen). Indien u een pensioentekort heeft, kunt u betaalde premies (gedeeltelijk) van uw belastbaar inkomen aftrekken. Op de website van de belastingdienst kunt u met behulp van een rekenprogramma uw lijfrente-aftrek uitrekenen.  

Tijdens de opbouwfase heeft u de keuze tussen een garantiepolis (met een gegarandeerde uitkering en winstdeling) en een beleggingspolis. Bij die laatste kunt u kiezen uit allerlei fondsen met meer of minder risico. Bedenk dat een hoger rendement altijd gepaard gaat met meer risico. Combinaties van garantiepolissen en beleggingspolissen zijn ook mogelijk. Bankspaarproducten zijn er in spaarvarianten waarbij er keuze is tussen variabele en vaste rente. Hoe langer de rente vast staat, hoe hoger de rente. Beleggen met banksparen kan ook, uiteraard zit er dan wel een beleggingsrisico aan vast.

Op het moment dat de polis afloopt kunt u van het opgebouwde kapitaal een lijfrenteverzekering afsluiten. Dit kan bij dezelfde verzekeraar of een andere. Het is ook mogelijk om uitkeringen te ontvangen van een bank. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de uitkeringen wilt ontvangen, bijvoorbeeld per kwartaal of per maand. Het is verstandig om diverse offertes aan te vragen omdat de verschillen zeker bij grote koopsommen aanzienlijk kunnen zijn. Als u het geld nog niet nodig heeft kunt u het bedrag ook doorstorten in een uitgestelde lijfrente. Na een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar, mag u wederom kiezen bij welke verzekeraar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Overlijden

Wat gebeurt er met uw kapitaal als u overlijdt? Dat is afhankelijk van de polis. Er zijn drie opties:

1. U neemt een polis die alleen bij leven uitkeert, bijvoorbeeld op uw 63e. Bij voortijdig overlijden gaat de ingelegde premie naar de verzekeraar. Uw nabestaanden krijgen niets. Dit type verzekering heeft wel de hoogste uitkering (mits u in leven blijft!)

2. De polis keert na uw overlijden de ingelegde premies zonder rendement uit aan uw nabestaanden. Het opgebouwde rendement wordt wel aan u verstrekt als de verzekering op de einddatum uitkeert.

3. U heeft een gemengde polis. Hiermee zijn de uitkeringen zowel bij leven als na uw overlijden even hoog. Met een gemengde polis zijn uw nabestaanden het beste af. Nadeel: van alle varianten is het totaalbedrag van de uitkering bij in leven zijn het laagst.

Als u de uitkeringen van een bank krijgt gaat het restant van het saldo naar de erfgenamen.

Een beleggingsrekening openen

Als u geen pensioentekort heeft kunt u ook geen lijfrentepremie aftrekken. Een lijfrente is dan door de hoge kosten duur. Heeft u de discipline, dan kunt u ook periodiek geld storten op een beleggings- of effectenrekening. Stel wel op tijd uw kapitaal veilig door dit een of twee jaar voor de pensioendatum te parkeren op een spaarrekening. De belastingheffing gebeurt in box 3 (1,2 procent boven de vrijstelling) en is gunstiger dan in box 1 (inkomstenbelasting).

Pensioenregeling werkgever voortzetten

Als u voorafgaand aan uw ondernemersschap een betaalde baan had, mag u in principe tien jaar na uitdiensttreding op vrijwillige basis en op eigen kosten aan de pensioenregeling van de ex-werkgever blijven deelnemen. Vraag dit wel na bij uw pensioenuitvoerder, want niet elk pensioenreglement voorziet hierin.

Deelnemen aan een vrijwillig pensioenfonds voor zzp’ers

Er is eindelijk een vrijwillig pensioenfonds voor zzp’ers.

De inleg van het zzp-pensioenfonds is flexibel, net als de uitkering en de uitkeringsduur. De inleg wordt belegd in verschillende fondsen met een verschillend beleggingsprofiel per leeftijdsgroep. Bij arbeidsongeschiktheid kan men ervoor kiezen om (een deel) van het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Overlijdt de zzp’er, dan wordt het saldo omgezet in een nabestaandenuitkering. In het geval van overlijden tijdens de uitkeringsperiode komt het pensioen toe aan de erfgenamen. Meer over het pensioenfonds voor zzp'ers

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.